Solceller Erhverv

Få altid rådgivning, det kræver meget viden at dimensionere det rigtige anlæg til jeres virksomhed, det er ikke ”one size fits all”

Solceller, teknik og placering

Hvad kræver det at få solceller på taget

For at få lov at ibrugtage anlægget, af myndighederne skal det korrekt anmeldes før i går i gang. Dette skal i huske at stille krav om af leverandøren, dette skal være en godkendt installatør, vi ser desværre ofte at der er købt anlæg, hvor netop dette er glemt og derfor ikke bliver ibrugtaget eller pillet ned igen.

Der er også en 5% grænse i forhold til tagets bæreevne og den vil i 9 ud af 10 tilfælde være overskredet på erhverv, og der skal derfor myndighedsbehandles. Derfor start altid med dette. Herudover er der ofte lidt ombygning af jeres eltavle, vore el-ingeniører kan hjælpe med tegning.

Vær ikke skræmt men opmærksom, det er stadig en rigtig god ide at etablere solceller, og ved rigtig dimensionering under de rette forudsætninger, vil dit anlæg ofte være betalt tilbage efter 5-6 år, frem for 12-15 år, eller en decideret dårlig forretning.

Søg rådgivning hos nogle der er viden og erfaring, så får i et anlæg der bare kører uden bøvl. Vi sælger ikke solceller, men sørger for at du kommer godt i mål.

Ring eller skriv til Biegga vi hjælper jer.

Solcelle markanlæg

Solcelle parker og solcelle marker er en og samme ting.
Hvis du har en mark på 10 Hektar eller over kan vi hjælpe dig.
Vi har erfaring og viden til at kunne hjælpe dig igennem hele processen, og bygge et markanlæg som fagentreprise. Med os som rådgivere vil du få en samlet besparelse på 20 % i forhold til at bestille hos en leverandør.

Med undtagelse af nogle få marker. Levere en solcellepark 0.8 MWHP pr. hektar med vores viden kan du komme op på 1.5 KWHP pr. hektar, dette kan vi fuldt ud dokumentere da de parker der findes med høj ydelse, er designet af Biegga og vi har måleresultater.

Vi kan hjælpe dig med alt, i forhold til etablering af en solcellemark.
Vi kan også som almindelig rådgivning hjælpe dig med myndigheder og udbudsmateriale.
Hvorefter du vælger en leverandør, men dine krav til leverandøren er afgørende for hvor meget marken levere.

Der er 3 måder at gøre det på.

1. Du kan indgå aftale med et selskab om køb af dit anlæg, og leje din jord ud i 25 år til dette selskab, det giver typisk 15.000 kr. pr. hektar årligt plus honorar ved salg.

2. Du kan beholde dit anlæg og indgå aftale med en balanceansvarlig og få en årlig indtjening på strømmen og forrente dit anlæg med ca. 6-7 %

3. Du er en virksomhed der selv kan bruge energien og derved opnå en kæmpe besparelse på dit energiforbrug samt kunne Brande din virksomhed, som en grøn virksomhed der aktivt gør noget ved co2 belastningen og ikke bare køber grøn strøm, men faktisk producere den.

ET SPØRGSMÅL OM TILLID TIL AT VÆLGE RÅDGIVER!

 • Solceller til erhverv er en af de hurtigeste veje til opnå reducering af virksomhedens CO2 udledning. 

  Oftest vil man etablere store solcelleanlæg på enten fladt eller skråt tag, eller på græsarealer ved siden af virksomheden. Dimensionering og solcellernes ydeevne er afgørende for at få den optimale effekt og produktion af solcelleanlægget

  I Biegga kan vi hjælpe jer med at afklare hvilke bygninger (tagflader) eller arealer, der egner sig til solcelleanlæg. Vi kan synliggøre hvilke fordele i kan udnytte ved at producere solcellestrøm til eget forbrug. Det være sig både den grønne profil og den økonomiske besparrelse på bundlinjen.   
  Vi kan rådgive jer omkring hele processen med beregning, etablering og tilmelding af solcelleanlæg på både tag- og markareal.
  Vi rådgiver alt med solceller, lige fra de helt store solcelleparker, som eksempelvis Assens (se Case-LINK), produktionsvirksomheder, men også mindre virksomheder der ønsker at forbedre deres grønne virksomhedsprofil gennem solceller. 

  Det er muligt at få etableret solceller i jeres virksomhed uanset om i ejer eller lejer jeres bygninger. Vi er rådførende i begge tilfælde, og det er en rigtig god idé at få en rådgiver med i overvejelserne så tidligt i processen som muligt , da det kan have stor betydning for hvor stor en besparrelse i kan opnå, både økonomisk og på CO2 reduktionenen. 

Solcelle-erhverv-tagpanel-tegning

Sådan rådgiver vi om solceller til tag

Snak med en rådgiver

Placering af solceller

Placeringen af solcellerne er alfa og omega for at få optimal udnyttelse af solen, her betyder retning rigtigt meget typisk vil vi afstemme dette med jeres virksomheds døgnrytme, da det er den der bør danne grundlag for placeringen af jeres anlæg. Alle tror sydvendt er optimalt og det er det også nogle gange med ofte er Øst/vest det bedste valg. Mange solcellesælgere gør sig det rationale: at hvis i bruger 10.000 KWh skal i have et 10.000 KW anlæg.

STOP det er helt forkert da jeres samlede strømforbrug IKKE kan leveres af solcelleanlægget alene, heller ikke med batterier. Og tal over 60% af jeres strømforbrug er oftest ren utopi, og bunder i at der ikke er taget udgangspunkt i jeres firma døgnrytme og i vil gøre en fejlinvestering.

Undgå dette og få rådgivning og ikke af en solcellesælger.
Vi beregner jeres solindstråling ud fra 10 årsdata og sammen holdt med rejes årsforbrug nedbrudt til timedata, kan vi dimensionere jeres anlæg helt præcist.

Hældningsgraden på solceller.

Uanset hvor vej solcellerne skal vende, skal de have en hældning på mindst 10 grader, ideelt mellem 15 og 30 grader. Ellers er de ikke selvrensende og med mindre i vil rende rundt på taget op pudse dem, vil de meget hurtigt tabe i effekt.
I Biegga beregner og dimensionere, vi så alt passer perfekt til din virksomhed, de penge du bruger på os for du mange gange igen, når hverdagen kører.

Opbygning af en solcelle

Opbygningen af en solcelle er af stor betydning, når der tales om levetid og leveringsgaranti. Fordi det er sådan, at alle solceller taber effekt over tid. Den nemmeste måde at gennemskue dette på er at se på prisen, også på solceller hænger pris og kvalitet sammen, sagt på en anden måde, hvis ikke man regner rigtigt godt efter og tager alle parameter med, ved man ikke om det er et klogt valg eller ej.

De billigste kan blive de dyreste, og de dyreste kan være en investering med for lang tilbagebetalingstid.

Mono-krystallinsk solcelle er et udtryk, alle solcelleforhandlere bruger, bare rolig alle de solceller man vil komme op på taget af jeres erhvervs bygning er monokrystallinske.

En solcelle er lag-opdelt, øverst er der et antireflex lag (som består af titanoxid), for at optage så meget af solens energi som mulig (ellers ville solstrålerne bare reflektere.), Herefter er der et N-lag som består af Silicium og Arsen under det et P-lag som består af silicium og aluminium og nederst en bagsidekontakt. Det er elektronernes vandring mellem N-lag og P-lag der danner jævnstrøm.

Det er kvaliteten i produktionen og tætheden af halvledere der er afgørende for Levetid og leveringsgaranti over tid. Nogle celler leverer 90 % efter 25 år, andre er færdige på 10 år.

Fra jævnstrøm til vekselstrøm

For at omdanne jævnstrøm til vekselstrøm som vi har i stikkontakterne. Skal der være en inverter, også her er der meget stor forskel på produkter i markedet, en god inverter holder i ca. 15 år og en dårlig er færdig efter 5-7 år. Da inverter ofte udgør 1/3 af anlæggets samlede pris er det afgørende at få valgt de bedste.

Dette kræver et indgående produktkendskab.

Sådan rådgiver vi om solcellemarkanlæg

Rådgivning om solceller til Erhverv

Solceller til erhverv er en af de hurtigste veje til opnå reducering af virksomhedens CO2 udledning.

Oftest vil man etablere store solcelleanlæg på enten fladt eller skråt tag, eller på græsarealer ved siden af virksomheden. Dimensionering og solcellernes ydeevne er afgørende for at få den optimale effekt og produktion af solcelleanlægget

I Biegga kan vi hjælpe jer med at afklare hvilke bygninger (tagflader) eller arealer, der egner sig til solcelleanlæg. Vi kan synliggøre hvilke fordele I kan udnytte ved at producere solcellestrøm til eget forbrug. Det være sig både den grønne profil, og den økonomiske besparelse på bundlinjen. Vi kan rådgive jer omkring hele processen med beregning, etablering og tilmelding af solcelleanlæg på både tag- og markareal. Vi rådgiver alt med solceller. Lige fra de helt store solcelleparker, som eksempelvis solcelleparken i Assens, til produktionsvirksomheder, men også mindre virksomheder der ønsker at forbedre deres grønne virksomhedsprofil gennem solceller.

Det er muligt at få etableret solceller i jeres virksomhed uanset om I ejer eller lejer jeres bygninger. Vi er rådførende i begge tilfælde, og det er en rigtig god idé at få en rådgiver med i overvejelserne så tidligt i processen som muligt, da det kan have stor betydning for, hvor stor en besparelse i kan opnå, både økonomisk og på CO2 reduktionen.

Styrk virksomhedsprofilen markant med solceller

Når I vælger en solcelleløsning til at dække en del af jeres energibehov, sender I et tydeligt signal til kunder og medarbejdere om, at I er en virksomhed der allerede nu er igang med den grønne omstilling vores verden står overfor.
I nærmeste fremtid bliver det et stigende krav fra både kunder og underleverandører, at I som virksomhed har fokus på bæredygtig forbrug og produktion. Det er dermed vigtig at komme med på vognen NU! Og vise omverdenen at jeres virksomhed tager ansvar for den verden vi skal overlevere til kommende generationer.

Solceller og økonomi

Der er stor forskel på de enkelte produkter, både hvad angår kvaliteten og økonomien i solcelleanlæg. Det kan derfor nemt vise sig, at den billigste løsning bliver den dyreste i længden. Man vil som udgangspunkt forsøge at dække så meget af virksomhedens energibehov i dagtimerne som muligt. På den måde vil  størstedelen af den egenproducerede elektricitet blive brugt bag elmåleren, og man kan spare mange kWh el. Faktisk har vi beregnet og dimensioneret solcelleanlæg til industri tag, med tilbagebetalingstid på under 5 år. Det kan derfor meget nemt gå hen og blive en rigtig god investering at etablere et solcelleanlæg på virksomhedens tag. Udover at reducere CO2 niveauet betydeligt, er solceller til erhverv en meget rentabel investering.

Afregning solceller erhverv 

Virksomheder med eget solcelleanlæg vil kunne sælge deres overskudsstrøm til el-nettet til den gældende timepris. Det der også kaldes for spotprisen. Dette sker oftest igennem et energiselskab, hvor eksempelvis energiselskabet Vindstød er god til disse løsninger. For solcelleanlæg i det private er det præcis det samme i forhold til tilbagesalg af strøm. Det kan med andre ord ikke betale sig at overdimensionere solcelleanlægget for at sælge til el-nettet, da indtjeningen ikke vil dække forrentningen på investeringen.

 

Tilskud til solceller

Der findes ikke tilskud til solceller, hverken til erhverv eller til private. De ordninger der har været tidligere, er alle ophørt på grund af for høje indtjeningsmuligheder på solcellerne, samt tabte indtægter i form af afgifter og beskatning på køb af strøm. Til gengæld vil man ofte kunne opnå forholdsvis store afkast på investeringer i solceller eller energioptimering.

Faktisk er lovgivningen omkring solcelleanlæg så fastlåst, at det ikke er muligt at dele egenproduceret strøm mellem forskellige virksomheder. Rent lavpraktisk kommer det an på antallet af el skabe (de såkaldte gravsten) på og omkring matriklen. Kort sagt er det ikke muligt at dele strøm mellem flere gravsten, da man kun og oftest, kan dele strøm “bag måleren” eller gravstenen.