Energi optimering

Har jeres virksomhed noget at spare? 

Vi har endnu ikke gennemgået en virksomhed, hvor der ikke var penge at spare og det er ofte overraskende mange penge der er at spare, ved investering i energioptimerede til tiltag, således at det også bliver en god forretning. 

 Og det bliver med de nuværende afgifter og de kommende afgifter på energi, og i særdeleshed på forstilt brændstof mere og mere aktuelt og mere økonomisk aktuelt.  

Kravet fra jeres kunder til at gøre en indsats med grøn omstilling blive mere og mere presserende. 

Nedbringelse af CO2 aftrykkes står højest på dagsordenen både politisk og hos jeres kunder. 

Ved en typisk gennemgang af din virksomhed gennemgår vi alt, hvad der bruger/taber energi både på bygning og produktionsanlæg. 

 I får en rapport, som beskriver de beregninger der viser, hvor meget i kan optimere de enkelte steder. Således at I kan beslutte, hvor det for jer kan svare sig at sætte ind, ofte vil i blive overraskede over at der er steder i ikke selv har tænkt på, er store penge at hente. 

Med udgangspunkt i jeres virksomhed ser vi typisk på i forhold til bygningen

Vær opmærksom på at når det gælder gennemgang af jeres produktionsanlæg, er det selvfølgeligt individuelt da jeres anlæg er tilpasset produktion af jeres produkter. 

Har du umiddelbart flere spørgsmål så kontakt en af vores rådgiver

Snak med en rådgiver

Gør jeres virksomhed Klimaklar

Opbygningen af en solcelle er af stor betydning, når der tales om levetid og leveringsgaranti. Fordi det er sådan, at alle solceller taber effekt over tid. Den nemmeste måde at gennemskue dette på er at se på prisen, også på solceller hænger pris og kvalitet sammen, sagt på en anden måde, hvis ikke man regner rigtigt godt efter og tager alle parameter med, ved man ikke om det er et klogt valg eller ej.

De billigste kan blive de dyreste, og de dyreste kan være en investering med for lang tilbagebetalingstid.

Mono-krystallinsk solcelle er et udtryk, alle solcelleforhandlere bruger…, bare rolig alle de solceller man I vil komme til at bruge er monokrystallinske.

En solcelle er lag-opdelt, øverst er der et antireflex lag (som består af titanoxid), for at optage så meget af solens energi som mulig (ellers ville solstrålerne bare reflektere.), Herefter er der et N-lag som består af Silicium og Arsen under det et P-lag som består af silicium og aluminium og nederst en bagsidekontakt. Det er elektronernes vandring mellem N-lag og P-lag der danner jævnstrøm.

Det er kvaliteten i produktionen og tætheden af halvledere der er afgørende for Levetid og leveringsgaranti over tid. Nogle celler leverer 90 % efter 25 år, andre er færdige på 10 år.

Fra jævnstrøm til vekselstrøm

For at omdanne jævnstrøm til vekselstrøm som vi har i stikkontakterne. Skal der være en inverter, også her er der meget stor forskel på produkter i markedet, en god inverter holder i ca. 15 år og en dårlig er færdig efter 5-7 år. Da inverter ofte udgør 1/3 af anlæggets samlede pris er det afgørende at få valgt de bedste.

Dette kræver et indgående produktkendskab.

Udover dette ser vi altid på følgende; 

Det er ofte i produktionen vi finder besparelser i ikke selv har tænkt på, da i  igennem flere år har tilpasset jeres produktion efter behov uden tanke på energi optimeret. 

 Vi rådgiver mere og mere ved omlægning af firmaets bilflåde og de lade muligheder der er, herunder etablering af solcelle anlæg, da vi oplever at de kloge virksomheder ikke lægge denne beslutning i hænderne på den første den bedste sælger. 

Afregning solceller erhverv 

Virksomheder med eget solcelleanlæg vil kunne sælge deres overskudsstrøm til el-nettet til den gældende timepris, det der også kaldes for spotprisen. Dette sker oftes igennem et energiselskab, hvor eksempelvis energiselskabet Vindstød er god til disse løsninger. For solcelleanlæg i det private er det præcis den samme i forhold til tilbagesalg af strøm. Det kan med andre ord ikke betale sig at overdimensionere solcelleanlægget for at sælge til El-nettet, da indtjeningen ikke vil dække forentingen på investeringen. 

Tilskud til solceller

Der findes ikke tilskud til solceller, hverken til erhverv eller til private. De ordninger der har været tidligere er alle ophørt på grund af for høje indtjeningsmuligheder på solcellerne, samt tabte indtægter i form af afgifter og beskatning på køb af strøm. Til gengæld vil man ofte kunne opnå forholdsvis store afkast på investeringer i solceller eller energioptimering. 

Faktisk er lovgivningen omkring solcelleanlæg så fastlåst at det ikke er muligt at dele egenproduceret strøm mellem forskellige virksomheder. Rent lavpraktisk kommer det an på antallet af elskabe 8de såkaldte Gravsten), på og omkring matriklen. Kort sagt er det ikke muligt at dele strøm mellem flere gravsten, da man kun, og oftest kan dele strøm “bag måleren” eller gravstenen.