Rådgivning af

– ESG-rapportering
– Bæredygtighedsstrategi
– Efterspørgsel af ESG-data
– Kom i gang som SMV

En bæredygtig profil, er investeringen værd

Bæredygtighedsrapportering er kommet for at blive og har til formål at skabe gennemsigtighed i virksomheden ved at redegøre for de miljø- (E), samfund- (S) og ledelsesmæssige (G) aspekter der er i virksomheden også kaldet ESG.

Ved at dykke ned i ESG er de tre områder beskrevet med eksempler:

Et større fokus på den bæredygtige profil for en virksomhed har stor værdig for investorer og kunder der prioriterer virksomheder der er bæredygtige og ansvarlige højere. Dertil er der en konkurrencemæssig fordel ved at have styr på sin bæredygtige profil og dette er med til at fremtidssikre ens forretning samt plads på markedet. Nogle fordele ved en bæredygtig profil er fremhævet nedenfor.

ESG indgår i den ikke-finansielle del af årsrapporteringen og bliver derfor en del af den lovpligtige redegørelse af ens virksomhed. Fra 2024 er det pålagt børsnoterede virksomheder at rapporterer på ESG og de følgende år vil flere og flere virksomheder blive påkrævet en rapportering. 
Ved at værdigkæder indgår i ESG vil mindre virksomheder blive påvirket og skal formå at afgive konkrete data til ESG-rapporteringen.

Som leverandør skal du leve op til dine kunders krav så du gør klogt i at have styr på din ESG/bæredygtighedsprofil. Du vil dermed være betegnet som ”top rated” når større virksomheder vælger leverandører.

Kontakt os og hør mere

Se vores ESG Rapportering