Om os

Om Biegga

Biegga er en rådgivende ingeniørvirksomhed der har eksisteret siden 1996.
Vores fokus ligger inden for bæredygtig energioptimering og byggerådgivning til totalentreprise.

Virksomheden tæller indtil flere ingeniørerne og konstruktørere, der hver især har et specialeområde, lige fra storskala solcelleanlæg, statiske beregninger, total- byggerådgivning til grønne forretningsplaner og screeninger.

Vores Vision

Vi mener at det altid kan og skal, kunne betale sig at omstille til grøn energi.
I Biegga arbejder vi holistisk med bæredygtige elementer inden for fremtidens klimavenlige byggeri.
Vi forstår at den grønne omstilling verden står over for, er en kæmpe udfordring som møder mange problemstillinger med både lovgivning, rentabilitet og traditioner inden for byggebranchen. Derfor holder vi os opdaterede i de forskellige discipliner med udgangspunkt i kundens optimale løsning til det specifikke projekt vi rådgiver til.

Vi er meget optaget af hvilket afkast en energioptimering kan bidrage med; 
lige fra CO2-reduktion, tilbagebetalingstid, rentabilitet og til Brandværdi i CSR-perspektiv.

Bæredygtig energi

Biegga har i de sidste ti år beskæftiget sig med klimavenlige energiløsninger, især inden for solenergi, vindenergi og varmepumpeteknologi. Vi har været med i den grønne udvikling og er blevet en af de bedste rådgivervirksomheder inden for feltet; vedvarende energiløsninger.

Solceller – storskala

Vi har i de seneste år fået yderligere rådgiverkompetencer inden for solcelleløsninger til både store tagflader, men også til sol-parker, som man ser flere og flere af i det danske landskab. Vi har gennem talrige projekter opbygget både kompetencer og vigtige erfaringer der gør os i stand til at projektere solcelleprojekter med stor præcision og med fokus på kvalitet, pris projektering.

Vores – Mission

Det er Biegga ‘s mission – at vi vil forstå jeres forretning og omsætte den viden til specifikke løsninger, således at I kan fokusere på jeres egen kerneforretning.
Biegga vil være midtpunkt i den grønne omstilling Danmark og verden står overfor.

Vi har i de seneste år oprustet vores kompetencer så vi kan levere total byggerådgivning til større byggeprojekter med fokus på fuldt ud integrerede bæredygtige energiløsninger der tænkes ind i projekterne fra starten.
Når det er sagt har vi stadig for øje den stigende lyst til at opgradere eksisterende virksomheder, bygninger og marker, med bæredygtige energiløsninger. Lad os sammen skabe en fremtid med bæredygtig og ren energi.

Biegga vil være midtpunkt i den grønne omstilling, Danmark og verden står overfor.