Bæredygtig rådgivning

– Klimaklar SMV
– Grøn forretningsplan

– Grønne screeninger

Klimaklar SMV

I Biegga rådgiver vi virksomheder i omlægning til grøn energi og energioptimering.
Det er sjældent så enkelt, at ét energitiltag kan stå alene, ofte er er det kombination, af procesanlæg, solceller, varmepumper, passiv isolering og energilager, der giver jeres virksomhed den største besparelse og grønneste profil.
Markedet er fuldt af produkter, med meget forskellige ydeevne og levetid.
Hvad skal der vælges og hvad er den rigtige løsning for jeres virksomhed?

Lavere driftomkostninger – grønnere profil

Vi har konstateret at mange små og mellemstore virksomheder, ikke for den afgift fritagelse på deres procesenergi og varmeforbrug som de er berettiget til. Dette beror ofte på manglende installation af målere, vi kan lave beregninger som anskueliggør fordelingen af jeres energiforbrug 3 år tilbage og dermed kan jeres revisor søge kompensation hos skat, dette løber ofte op i 100.000 – 200.000 kr. for små og mellemstore virksomheder.

Grøn screening til virksomheder

En grøn screening er en total-gennemgang af virksomhedens energiforbrug. Vi afdækker de muligheder der er for at optimere energiforbruget så man sparer omkostninger og reducerer CO2 udledningen.
Vi udarbejder derefter overskuelig og helt konkret handleplan for de tiltag og ombygningsmuligheder vi finder frem til. Handleplanen indeholder både klima- og økonomiske beregninger, så man får et samlet overblik og over rentabiliteten af projektet.

Klima- og miljøkrav fra Leverandører

Som leverandør og underleverandør vil virksomheder i stigende grad blive mødt af krav om Dokumentation af Bæredygtighed og Grøn omstilling.
Vi sikrer at i undgår Greenwashing ved at udføre dokumentation og beregninger som vi forsikringsmæssigt kan stå på mål for.
Jeres Grønne omstilling bliver dermed gennemsigtig og synlig, hvilket vil fremme virksomhedens image og markedsføring.

Lad os tage en snak om jeres muligheder

  • Gennemgang af jeres nuværende energiforbrug

  • Energi rådgivning

  • Økonomi og tilbagebetaling på anlæg.

  • Projektering af anlæg

  • Udarbejdelse af udbudsmateriale

  • Prækvalifikation af leverandører

  • Projektledelse

  • Udforme den grønne del af jeres CSR Regnskab

produktionsvirksomhed

Rådgivning – Det betaler sig

Det er vores mission at hjælpe dig med at gøre din virksomhed co2 neutral, så din virksomhed sparre penge og får et grønt Brand.
Med udgangspunkt i jeres virksomheds nuværende døgnrytme, ser en typisk rådgivning ser således ud i overskrifter.

Grøn omstilling – bæredygtig produktion

Energiomkostninger, noget andet er den merværdi det medbringer din virksomhed at markedsføre sig som en Grøn Virksomhed med en bæredygtig tankegang.
Dette gælder både overfor medarbejdere, leverandører og i særdeleshed kunder.

Biegga er specialister indenfor energioptimering ved byggeri og renoveringer, og har i mere end 10 år arbejdet indenfor feltet, bæredygtigt byggeri og energioptimering.

Vi støtter jer som bygherre fra tanke til færdig udførsel.

Biegga har i en lang årrække støttet boligselskab med rådgivning og kender derfor alle opmærksomhedspunkterne i bør have.

(Hvis i tænker, at gå den grønne og bæredygtige vej, bør i altid modtage seriøs og uafhængig rådgivning.)

Biegga er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som har alle ingeniørdiscipliner i huset, samt teknikere med specialviden inden for de enkelte fagområder, så vi altid er vidende om, hvad der sker af udvikling på markedet.

www.biegga.dk

T:  +45 54 55 72 21

Biegga er specialister indenfor energioptimering ved byggeri og renoveringer, og har i mere end 10 år arbejdet indenfor feltet, bæredygtigt byggeri og energioptimering.

Vi støtter jer som bygherre fra tanke til færdig udførsel.

Biegga har i en lang årrække støttet Virksomheder med rådgivning og kender derfor alle opmærksomhedspunkterne i bør have.

(Hvis i tænker, at gå den grønne og bæredygtige vej, bør i altid modtage seriøs og uafhængig rådgivning.)

Biegga er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som har alle ingeniørdiscipliner i huset, samt teknikere med specialviden inden for de enkelte fagområder, så vi altid er vidende om, hvad der sker af udvikling på markedet.

www.biegga.dk

T:  +45 54 55 72 21