Energirådgivning
Bygherrerådgivning
Totalrådgivning

Boligforeningen Lille Birkholm I&II

Rådgivning omkring solcelleanlæg med tilhørende batterilager til
Boligforeningen Lille Birkholm I&II.Solpanelerne fordeles på flere boligblokkes tagflader. Tagenes forskellige orientering betyder, at der er solpaneler der er orienteret mod syd og vest.

I tilslutning hertil etableres et batterilager hvor dagens overskudsenergi oplagres til senere brug, f.eks. om aftenen og natten samt ved pludselig produktionsnedgang i løbet af dagen.

Solpanelernes orientering medfører, at der er kalkuleret med et mindre batterilager, da behovet for at lagre energi er mindre når solpanelerne producere energi i de fleste dagslystimer til umiddelbar brug i boligafdelingen.

kontakt os