Projekbeskrivelse

Vertikal – Husstands vindmøller

Biegga A/S har indgået et samarbejde med Ropatec S.R.L i Italien (www.ropatec.it/en/) omkring salg af Vertikal – Husstands vindmøller i Danmark og resten af Skandinavien.

Det blæser rigtig meget i Danmark, og ved at bruge de Vertikale vindmøller i Danmark, kan det være både billigere og mere effektiv i forhold til at generere strøm i fremtiden.

Det kan være, at der rent faktisk blæser tusindekronesedler forbi din virksomhed/husstand hver eneste gang det blæser lidt.

Kontakt os for mere information her.

 

En Horisontal vindmølle skal være opsat rimeligt præcis for at generere en tilpas mængde strøm, men det er ikke tilfældet for en Vertikal vindmølle.

Vertikale vindmøller kan klare meget højere turbulens og vindhastigheder end Horisontale vindmøller, derfor og på grund af deres lavere højde, er de velegnede til byer og andre tæt bebyggede områder, hvor der hidtil ikke har kunnet opstilles vindmøller.

 • Vertikale vindmøller producerer en næsten optimal mængde strøm, så længe vinden blot blæser med en vis meter per sekund hastighed.
 • Det vil være lettere at få lov til at opstille en Vertikal vindmølle på grund af den lavere højde.
 • Vertikale vindmøller er lettere at vedligeholde, da de er tættere på jorden.
 • Vertikale vindmøller er lettere at transportere og opstille, end almindelige vindmøller på grund af den mindre størrelse.
 • Vertikale vindmøller producerer energi ved meget lave vindhastigheder.
 • Mindre støj gener.
 • Vertikale vindmøller giver energi, uanset hvordan vindretningen er.

Unavngivet

Ropatec SA-40:

 • Overfladen af 39,9 m2 muliggør generering af 15.700 kWh energi om året med en gennemsnitlig vindhastighed på 5,5 m/s.
 • De samlede dimensioner af de aerodynamiske og elektro mekaniske dele af maskinen gør det muligt af 10 kW levering. PDF SA-40

Ropatec SA-70:

 • Overfladen af 70,2 m2 muliggør generering af 24.000 kWh energi om året med en gennemsnitlig vindhastighed på 5,5 m/s.
 • De samlede dimensioner af de aerodynamiske og elektro mekaniske dele af maskinen gør det muligt af 10 kW levering. PDF SA-70

Ropatec SA-70proS:

 • Overfladen af 70,2 m2 muliggør generering af 25,650 kWh energi om året med en gennemsnitlig vindhastighed på 5,5 m/s.
 • De samlede dimensioner af de aerodynamiske og elektro mekaniske dele af maskinen gør det muligt af 15 kW levering. PDF SA-70 proS

Ropatec T30proS :

 • 132m2 kan garantere tilstrækkelig produktion selv med lavere vind (startende fra et årligt gennemsnit på 5,5 m/s).
 • T30proS passer perfekt til flere installationer på op til 30 kW. PDF T30proS

Lovforslag vedrørende ansøgnings regler for Husstands vindmøller, første gang den 1. januar 2016:
Der indføres en årlig pulje på 1 MW.

 • Afregningsprisen nedsættes gradvist år for år med henholdsvis 38 øre pr. kWh og 18 øre pr. kWh.
 • Afregningsprisen fastsættes således i 2016 til 212 øre pr. kWh for husstandsvindmøller med en kapacitet på til og med 10 kW.
 • Afregningsprisen fastsættes således i 2016 til 132 øre pr. kWh for husstandsvindmøller med en kapacitet på over 10 kW og højst 25 kW.

Der skal ansøges om tilsagn inden projektets påbegyndelse. Støtten ydes i 12 år.

 • Ministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af de nye støtteregler.

Ikrafttræden vil først kunne ske i det omfang og fra det tidspunkt, som måtte følge af Europa Kommissionens godkendelse efter EU’s statsstøtteregler.

http://www.energinet.dk/DA/El/Husstandsvindmoeller/oensker-du-en-husstandsvindmoelle/Sider/Ny-proces-for-opnaaelse-af-prisstillaeg.aspx