Projekbeskrivelse

Grøn energi

Fremtidens energisystem skal i højere grad tilpasses vedvarende energi.

Klimaforandringerne har i de seneste år øget hele verdens fokus på alternative energiformer, som reducerer udledningen af CO2 i atmosfæren.
Hvis den globale opvarmning skal bremses, skal en stadig større andel af vores energi i fremtiden komme fra vedvarende energikilder som sol, vind, og biomasse.
Dertil kommer, at vedvarende energi er med til at sikre en langsigtet energiforsyning, når lagrene af olie, naturgas og kul er brugt op.

Forskningen i teknologier, der skal frigøre os fra vores afhængighed af fossile energikilder, vil helt sikkert accelerere i de kommende år.Hvad der i sidste ende bliver oliens afløser, kan man kun gisne om.

For det hele afhænger af, inden for hvilket område de store teknologiske fremskridt finder sted. Og det er notorisk umuligt at forudsige.

Måske bliver det noget helt andet end det, der er nævnt her – måske bliver det et kludetæppe af mange forskellige energiformer!

Den umiddelbart mest miljøvenlige måde at skaffe sig energi på er at udnytte vedvarende energikilder som vind- og solenergi.

I Danmark tænker vi først og fremmest på vindmøller, da Danmark ligger helt i front inden for udviklingen af denne teknologi.

Derudover er en kombination af solceller og solfangere (Vand) en af de mest brugte energi løsninger .

kontakt os