Projekbeskrivelse

Din professionelle energi partner

Fremtiden ser lys ud med vedvarende energikilder i Danmark. De væsentlige teknologiske fremskridt i udviklingen af solcellen har gjort, at ydelse og effekten af solcelleanlæggene er steget markant de seneste år.
Dermed er grundlaget lagt for en professionel indgangsvinkel i form af besparelser til bygninger, såsom erhvervs byggerier, offentlige institutioner, hoteller, industri, fabrikker og private.

Kontakt 

Hvad er solenergi?

Hvad:
Et solcelleanlæg producerer strøm ved hjælp af lys fra solen. Solceller til boliger sælges i moduler, som er nemme at installere og bruge. Solcellerne er mest effektive, hvis de vender mod syd og med en hældning på 45 °. Et solcelleanlæg kan producere strøm i mange år – stort set uden vedligeholdelse. Teknologien er uden bevægelige dele og dermed robust og driftssikker. Solceller har en forventet levetid på 25 år.

Hvorfor:
Solceller kan bidrage til at nedsætte det årlige nettoelforbrug fra elnettet. Installation af et solcelleanlæg giver ikke i sig selv en direkte energibesparelse, men elproduktionen gør, at du ikke skal købe så meget el fra elselskabet. Solceller sænker både dit CO2-udslip og din elregning. Prisen på den strøm, som anlægget producerer, bliver låst fast, så du bliver mindre afhængig af prisstigninger på strøm.

Hvordan:
Solcellerne skal monteres et sted, hvor de ikke er udsat for skygge fra midt formiddag til sen eftermiddag i månederne start april til slut september. Rådfør dig altid med en ekspert, så du kan finde den bedste placering til anlægget på dit hus. Det er oplagt at etablere solcelleanlæg, hvis du alligevel skal renovere eller udskifte din tagbelægning. Vælg anlæggets størrelse ud fra, hvordan du får størst mulig elproduktion for pengene, størst mulig elproduktion på det tilgængelige tag- eller facadeareal og en arkitektonisk flot løsning. Anlægget skal tilsluttes elnettet af en autoriseret elinstallatør, som du vil kunne finde på denne side.

Bemærk private husstande:
Inden du beslutter dig for at få installeret solceller på huset, bør du sikre dig, at lokalplanen tillader opsætning af solceller på bygningen. Det er især relevant i områder med mange fredede bygninger.
Et solcelleanlægs elektriske ydeevne vælges ud fra, at det højst skal producere den mængde el, som forbruges i huset. Af hensyn til nettoafregningsordningen, som er den måde, som den producerede strøm afregnes over for elselskabet, må anlægget maks.6000Wp. Panel arealet afhænger af, hvilken solcelleteknologi der er valgt. Nettoafregningsordningen for solceller betyder, at du kan modregne den ekstra strøm, du producerer, med den, du bruger pr. år. Nettoafregning kræver en elmåler, der kan løbe i 2 retninger.

Installation:

El installationen er meget simpel idet vi med special kabler kobler de solpaneler vi ønsker det samme. Kæden har 230Vac og den maksimale effekt er antal solpaneler gange med 260W (Pmax, kæde= n*260W, hvor n er antal solpaneler). Kæden af solpaneler tilsluttes i nærmeste el-tavle. Der skal ikke monteres store pladskrævende invertere ved el-tavlen eller andre steder. I el-tavle monteres afbrydere og relæ som kobler solanlægget ud ved fejl på det offentlige el net. Herved sikres at solcelleanlægget ikke leverer energi baglæns ind i et afbrudt el-system.

Vi anvender paneler med hver sin inverter direkte monteret på paneler og disse invertere leverer normal spænding på 230Vac. Vi sammenkobler modulerne ved brug af special kabler som klikkes sammen. Der er ingen skruer, samlemuffer mv. Solpanelerne samles i grupper der leverer 230Vac og cirka 16ampere til en fase. De forskellige grupper fordeles på alle 3 faser således at der bliver ensartet belastning af alle 3 faser.

I el-tavlen monteres afbryder for systemet samt relæer der udkobler hele solpanelsystemet ved fejl på el-nettet. Derved overholdes gældende dansk lovgivning på området og det sikres herved at solpanelerne ikke kan producerer ind i bygningen når det offentlige net er borte.
PDF Envoy gateway

PDF Enphase ME250

PDF Enphase Enlighten

Service:
Den tilbudte service dækker omkostninger til udskiftning af fejlbehæftet udstyr og det arbejde der indgår. Med fejlbehæftet udstyr menes dele der ikke overholder garantien:
10 års produktgaranti
10 års 90 % ydelsesgaranti
25 års 80 % ydelsesgaranti
15 år garanti på inverter – kan købes op til 25 år.

Services udføres som ønsket:
De første to år tilses anlægget 4 gange årligt med kontrol af alle funktioner, kontrol af de enkelte solpaneler og invertere, samt rengøring af anlægget.
Herefter udføres samme service 2 gange årligt.

Kontakt os her:

kontakt os