Etablering af solcelleanlæg med tilhørende batterilager for boligafdelingen Højbjerg Vænge.

Biegga har lavet en aftale med DAB ”Dansk almennyttigt Boligselskab” omkring el- og energirådgivning i forbindelse med etablering og drift af komplet solcelleanlæg med batterilager.

Der etableres et solcelleanlæg som fordeles på flere boligblokkes tagflader. Anlæggets spidseffekt er cirka 700.000 Wp og med et samlet areal mellem 3.500 og 4.500 m2 tag. Solpanelerne monteres på boligblokkenes tagflader i forbindelse med, at der udføres andre arbejder som facadevedligeholdelse og tagrenovering.

Rentabiliteten er beregnet på baggrund af et anslået forbrug på ca. 2.000 kWh pr. lejemål. Heri er indregnet fællesforbrug for boligafdelingen. Det samlede forbrug andrager således 1.160.000 kWh pr. år. Der etableres bi- målere i det enkelte lejemål samt for fællesområderne tilsluttet et fælles el- net for boligafdelingen. Dette medfører, at de individuelle abonnementer hos Dong Energy ophører og afløses af ét fællesabonnement gældende for hele afdelingen.

Garanti, Produktionsgarantien gives ofte som en minimumsgaranti for energiproduktion, i forhold til den produktion der kunne opnås, da solpanelerne var nye. Således at optil 10 år garanteres min 90% produktion og optil 25 år garanteres minimum 80% produktion.